Αυτοκίνητο Αντικατάστασης

Παροχή δωρεάν αυτοκινήτου αντικατάστασης, μέχρι το πέρας της επισκευής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση επιπλέον και εντελώς δωρεάν.